top of page

סדנאות מעשיות קיטו ודל פחמימה 
אפיה, בישול וטיפים בתזונה

בואו ללמוד את סודות האפיה דלות הפחמימה

ילדים עושים דל פחמימה
bottom of page