top of page

שעת התה של דונה היי

דונה היי

מתכון שמכוון באוסטרליה לשעת התה. נעזוב את המנהגים בצד, זה ביס חלומים עם אגוזי מקדמיה. שווה כל פחמימה

שעת התה של דונה היי
bottom of page