למה KETODOT? תזונה קיטוגנית. נקודה. בלי פשרות, בלי לעגל פינות. .קיטו. נקודה